Hotelový dům Paskov - Levné ubytování Frýdek - Místek - kancelářské prostory k pronájmu

MEGASPAS a.s., Pionýrů 1757, 738 02 Frýdek - Místek, tel.: +420 558 432 491
Hotelový dům Paskov - Levné ubytování Frýdek - Místek   K dispozici WIFI

Jak se k nám dostanete?

Zajímavosti v okolí

Frýdek-Místek

Je dvojměstím, složeným ze dvou historicky samostatných měst, Frýdku a Místku. Obě města, oddělena řekou Ostravicí, vznikla v tzv. kolonizačním období ve 13.-14. století, ve dvou historicky ohraničených zemích. Místek na moravské straně řeky Ostravice a Frýdek na jejím druhém břehu, nacházejícím se již ve Slezsku.

Listina olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburku z roku 1267 hovoří o trhové vsi Friderberch. To byl původní Místek, poměrně důležitý strážní i obchodní bod na kupecké cestě z Olomouce do Krakova. Tento původně německý název Friderberch se na počátku 15. století mění na český Místek, který převládá od poloviny 16. století. Vznikem církevního panství Hukvaldského patřil Místek olomouckému arcibiskupovi.

K založení Frýdku došlo asi o 100 let později. Bylo to zeměpanské město, postavené na výrazné vyvýšenině nad pravým břehem řeky Ostravice. Jeho předchůdcem bylo městečko Jamnice s tvrzí. Až do druhé poloviny 16. století bylo město majetkem těšínských knížat. Bylo osídleno slovanským obyvatelstvem, mělo dvě brány, sedm uliček, z nichž některé se zachovaly do dnešní doby, jako Hluboká, Řeznická, Farní nebo Tržní.

V obou městech se postupně vyvíjela řemesla, zejména soukenictví a plátenictví, v jejichž rozvoji sehrály důležitou úlohu cechy. K jejich zániku došlo počátkem 19. století s postupným pronikáním progresivních výrobních způsobů. V roce 1832 byla ve Frýdku založena první textilní továrna a v roce 1833 Karlova huť. Po první světové válce se průmysl a obchod rozvíjel ještě více.

V roce 1943 byla obě města spojena v jedno, aby se pak v roce 1950 sloučila definitivně. S konečnou platností bylo v r. 1955 pojmenováno město Frýdek-Místek. Historická jádra obou měst – Zámecké náměstí ve Frýdku a Náměstí Svobody v Místku, patří k městským památkovým zónám, díky nimž město stále uchovává svoji jedinečnost a osobitost.

Jádrem Frýdku je Zámecké náměstí, kdysi centrum starého Frýdku, dnes spíše poklidné místo stranou hlavního ruchu. Jeho západní stranu tvoří průčelí zámku, uprostřed stojí kašna se sochou sv. Floriána, patrona Frýdku.

Centrem Místku je náměstí Svobody. Téměř stejné měšťanské domy s renesanční dispozicí, odrážejí ve svém stavebním vývoji dějiny města a stavební slohy, většinou završené přestavbou 19. a 20. Století. Ve středu náměstí stojí socha Panny Marie, kopie plastiky z 18. století.

Významné kulturní památky města Frýdek-Místek

 • Frýdecký zámek
 • Chrám panny Marie frýdecké – Bazilika Minor
 • Restaurace Radhošť
 • Farní kostel sv. Jakuba
 • Farní kostel sv. Jana Křtitele
 • Evangelický kostel
 • Bezručova škola zv. Pod sovou
 • Farní kostel sv. Jana a Pavla
 • Filiální kostel sv. Jošta
 • Langův dům
Zajímavosti v okolí Frýdku - Místku

Blízké okolí

 • Přehrada Baška
 • Lysá hora
 • Čeladná
 • Ondřejník
 • Nošovice
 • Prašivá
 • Palkovické hůrky
 • Pustevny
 • Ostravice

Přehled kulturních zařízení

 • Divadlo Čtyřlístek
 • Divadlo Sokolík
 • Národní dům Frýdek-Místek
 • Kulturní dům Lískovec
 • Kino Petra Bezruče
 • Kulturní dům Válcoven plechu
 • Muzeum Beskyd
 • Galerie Langův dům
 • Galerie pod svícnem
 • Galerie pod Sovou
 • Městská knihovna
 • Galerie „U Arnošta“
 • Galerie „U Jakuba“
 • Katolický lidový dům
 • Nová scéna Vlast
 • Galerie Krásno
 • Galerie „V podloubí“

Další zajímavosti

 • Aquapark Olešná
 • Přehrada Olešná
 • Dráha pro in-line bruslení a lyžování kolem přehrady Olešná
 • Rybaření
 • Cyklostezky

Fotogalerie zajímavostí

Zajímavosti v okolí Frýdku - Místku Zajímavosti v okolí Frýdku - Místku Zajímavosti v okolí Frýdku - Místku Zajímavosti v okolí Frýdku - Místku Zajímavosti v okolí Frýdku - Místku Zajímavosti v okolí Frýdku - Místku Zajímavosti v okolí Frýdku - Místku Zajímavosti v okolí Frýdku - Místku Zajímavosti v okolí Frýdku - Místku Zajímavosti v okolí Frýdku - Místku Zajímavosti v okolí Frýdku - Místku Zajímavosti v okolí Frýdku - Místku Zajímavosti v okolí Frýdku - Místku Zajímavosti v okolí Frýdku - Místku
 
 

Rychlý kontakt

MEGASPAS a.s.
Pionýrů 1757
738 02 Frýdek - Místek

Provozní doba: nepřetržite (nonstop)